Menu toggle

In Antwerpen is het Barokjaar in volle gang, en ook in Gent doet het Museum voor Schone Kusten zijn duit in het zakje met de collectiepresentatie 'Onlosmakelijk verbonden. De Crayer en Gent’ rond barokkunstenaar en tijdgenoot van Rubens Gaspar de Crayer. Bovendien is zijn schilderkunst niet enkel te bezichtigen in het museum, maar ook in enkele Gentse kerken. Een voorsmaakje:

De kroning van de heilige Rosalia

Rosalia leefde in de twaalfde eeuw en het verhaal wil dat zij zich als kluizenares in de grotten van Monte Pellegrino bij Palermo in Sicilië terugtrok. Daar leidde een engel haar voor de troon van Maria en het Kind Jezus, dat haar een kroon van bloemen schonk. Dat moment wordt hier getoond. Op het altaarstuk van Gaspar de Crayer is zij gekleed in een mantel van goudbrokaat met een rozenkrans in de hand. Enkel de boeken, de lelie en het doodshoofd herinneren nog aan haar leven als kluizenares. Het altaarstuk is afkomstig uit de jezuïetenkerk van Ieper en was oorspronkelijk twee meter breder. Na de afschaffing van de jezuïetenorde in 1777 werd het werk door de abt van de Sint-Pietersabdij in Gent voor de abdijkerk aangekocht. In het Kunsthistorisch Museum in Wenen bevindt zich een doek van Antony van Dyck met hetzelfde onderwerp en een gelijkaardige compositie, evenwel vijftien jaar eerder geschilderd. Gaspar de Crayer was een van de belangrijkste navolgers van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden. Hij kwam uit Antwerpen en ging in de leer bij Rafaël Coxie in Brussel, waar hij nadien zelf een atelier zou leiden. De Crayer voerde talrijke opdrachten uit voor de stad en het hof. Vanaf 1664 vestigde hij zich in Gent. (Collectie MSK Gent)
1/3
Meer informatie over dit beeld

Heilige Benedictus van Nursia ontvangt Totila

Volgens de legende stuurt Totila, de koning van de Oost-Goten, zijn schildknaap, bekleed met koninklijke gewaden naar Benedictus om hem op de proef te stellen. De heilige ontmaskert hem echter. Het schilderij stelt de verzoening tussen Totila en Benedictus voor. Centraal valt Totila op zijn knieën voor de heilige Benedictus, die bijgestaan is door twee benedictijnen aan zijn rechterzijde. Links aanschouwt het gevolg van Totila de gebeurtenis. Op het voorplan rechts staat een paard en een hond met een schildknaap; van tussen de zuilen kijkt een jongeman toe. Voorgesteld aan de ingang van een statig gebouw met grote gedecoreerde zuilen; op de achtergrond een wolkenhemel. (Monumentale Kerken Gent, Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk Gent)
2/3
Meer informatie over dit beeld

Tobias en de engel

Het thema van Tobias en de engel is ontleend aan het Oud Testament en verhaalt een episode uit het leven van de joodse ballingen, Tobias en zijn vader Tobit. De engel Rafaël, in de gedaante van een jonge man, vergezelde Tobias op een reis naar het Assyrische Ninive. Bij een rivier aangekomen, werd Tobias aangevallen door een vis. Tobias doodde het dier en op aanraden van de engel sneed hij hart, gal en lever uit de vis. Die konden later als geneesmiddel dienst doen. Het geloof in de helende werking van die organen was in de oudheid algemeen verspreid. In het Oudtestamentisch verhaal streek Tobias met de gal over de blinde ogen van zijn vader, waarop die weer kon zien. Schilderijen met het verhaal van Tobias en de engel waren vooral in de zeventiende eeuw erg geliefd. Het vertrek van een zoon was vaak aanleiding voor de bestelling ervan.Tobias en de engel van Gaspar de Crayer is afkomstig uit de Sint-Pieterskerk te Gent. Het doek werd in latere tijd bovenaan vergroot met een boord van ongeveer 50 cm. (Collectie MSK Gent)
3/3
Meer informatie over dit beeld