Menu toggle

Hoe hard we ook ons best doen om erfgoed (volledig) te vrijwaren voor de toekomst, af en toe slagen we daar niet in. Net als alles in deze wereld is ook erfgoed onderhevig aan de tand des tijds:

Verdwenen torenwachters

In 1339 werd op iedere hoek van het Belfort een stenen torenwachter geplaatst. In de loop der tijden verdwenen ze één voor één. De laatste stenen torenwachter werd in 1871 naar beneden gelaten en naar het Steenmuseum van de Sint-Baafsabdij overgebracht. Sinds 1953 bevindt hij zich in het Secreet van het belfort. Hij is 2,20m hoog en draagt de ridderkledij met maliënkap en -kolder. Hij houdt de ridderwapens, zwaard, degen en schild, in de hand. (Collectie Historische Huizen Gent)
1/5
Meer informatie over dit beeld

Suikerbakkerij Den Yzer

Deze blikken koekjesdoos (uit de periode 1920-1927) komt van de Suikerbakkerij Den Yzer in de Koning Albert I- laan in Diksmuide. Juist na de Eerste Wereldoorlog was de Diksmuidse suikerbakkerij actief en speelde zo wellicht in op het ontluikende oorlogstoerisme in de stad. Deze koekjesdoos is een tastbare getuige van een stukje lokaal verdwenen erfgoed. De suikerbakkerij Den Yzer bestaat namelijk al lang niet meer: in 1927 huwde de bakker Wybo en verhuisde met zijn vrouw naar Lier in Antwerpen. (Collectie Bakkerijmuseum Walter Plaetinck)
2/5
Meer informatie over dit beeld

Fragment van een engelenhoofd

Dit fragment van een engelenhoofd is afkomstig van het voormalige godshuis van Sint-Jan ten Dulle. Gelegen aan de eveneens verdwenen Karnemelkbrug kende het, na de verhuis van de krankzinningen die er verpleegd werden, in de 19de eeuw diverse bestemmingen waaronder een vondelingentehuis. Het complex werd afgebroken in 1894. Het fragment werd door de Burgerlijke Godshuizen in bruikleen aan het museum gegeven. (Collectie STAM)
3/5
Meer informatie over dit beeld

Onherkenbaar heiligenbeeld

Dit gepolychromeerd heiligenbeeld van ca. 1580 is doorheen de tijd onherkenbaar geworden. Wie deze dame mag zijn is daarom moeilijk te achterhalen. Misschien had ze een attribuut in haar handen waaraan ze herkenbaar was, maar dat is helaas verdwenen. Alle suggesties zijn welkom. (Collectie Stadsmuseum Kortrijk)
4/5
Meer informatie over dit beeld

De verovering van Jerusalem door Titus

De belegering en verovering van Jeruzalem door Titus in 70 na Christus is gedetailleerd weergegeven in een stijl die herinnert aan de laat- middeleeuwse miniatuurschilderkunst. Van links naar rechts ziet men de oprukkende cavalerie, de kruisiging van gevangenen, de belegering van de muren, het oorlogsgeweld binnen de muren en de wreedheden tegen de burgerbevolking. De voorstelling zinspeelt op de belegering van Gent door de Habsburgse keizer Frederik III en zijn zoon Maximiliaan van Oostenrijk. De wapenschilden op de tenten en op de vaandels vertonen immers verwantschap met de Duits-Oostenrijkse alliantie die midden 1488 de stad Gent belegerde. Het langwerpige paneel wordt een predella genoemd. De Italiaanse term duidt op het onderste gedeelte van een retabel. Dit gedeelte bleef meestal zichtbaar, ook wanneer het veelluik gesloten werd. De predella die men hier ziet, is afkomstig uit de Vigiliuskapel in de crypte van de Sint-Baafs-kathedraal in Gent. De predella wordt toegeschreven aan de Weense Meester van Maria van Bourgondië die op het einde van de vijftiende eeuw in Gent verbleef. Het retabel waarvan het deel uitmaakte, is echter verdwenen.
5/5
Meer informatie over dit beeld