Menu toggle

Om het belang van Deinze als centrum van de eier- en kippenhandel te benadrukken en om de pluimveemarkt meer luister bij te zetten trekt om de vijf jaar de stoet van Canteclaer door de centumstraten van Deinze. Op zondag 21 mei was het opnieuw zover! Hier doen we geschiedenis van de stoet uit de doeken, geïllustreerd met foto’s van de stoet van 1963 : 

Bakermat stoet van Canteclaer

De bakermat van de Canteclaerstoet ligt in het toenmalige café |dq|POMPIERKEN|dq| op de Markt te Deinze. Op initiatief van Eugène Duyck waren daar in het voorjaar van 1961 een aantal verenigingen samengekomen om rond de lentefoor van Deinze en de installatie van de Nationale Prijzencommissie voor het Levend Pluimvee in de stad een meer folkloristisch gebeuren op te bouwen. Vanwege het belang van Deinze in de kippenhandel is de folklorestoet genoemd naar Canteclaer, de kippenfiguur uit het Reynaertepos. In deze optocht lopen verschillende reuzen mee, zoals Canteclaer en Roede.
1/5
Meer informatie over dit beeld

Iedereen springt mee op de kar

In november 1961 besloot het |dq|Comité van Canteclaer|dq| een stoet in te richten met als thema de kiekenmarkt. Dat de eerste stoet een avontuur was, hoeft zeker geen betoog. Tientallen mensen werden warm gemaakt om mee te werken. De middenstanders van de stad lieten zich ook niet onbetuigd : op de Markt alleen al werkten 15 cafés mee. Daarnaast werden alle socio-culturele verenigingen, de sportverenigingen, de scholen en de jeugdverenigingen ingeschakeld. Tijdens het weekend van 7-8 april 1962 was het dan zover... de eerste Canteclaerfeesten!
2/5
Meer informatie over dit beeld

Een prins, wat reuzen & veel kiekens

Heel Deinze was voorbereid op de grote dag. Alle uitstalramen waren versierd in het teken van Kip en Ei. Op zaterdag 7 april werd de Prins opgewacht door het Comité van Canteclaer, waarna, in een optocht naar het Congoplein, ook de reuzen werden voorgesteld aan het Stadsbestuur, o.l.v. Burg. Van Risseghem. Daarna volgde de inschrijving van de reuzen in het bevolkingsregister van de stad onder de namen |dq|Leonardus Canteclaer, handelaar in soepkiekens en Eugenie Coppens, handelaarster in kraaiers|dq|. In een optocht die hierop volgde werden de Prins en de reuzen aan de bevolking voorgesteld.
3/5
Meer informatie over dit beeld

De eerste editie is een succes!

Zondag 8 april was echter de hoogdag van Deinze. Om14h ging de eerste reclamestoet uit met meer dan 200 wagens van 75 firma's. De folklorestoet zette zich om 16h in beweging onder een grijze hemel. Vijfendertig groepen en negenhonderd figuranten beeldden volgende thema's uit : |dq|Deinze zal nooit deinzen|dq|, |dq|Als de boeren naar de markt toe gaan|dq|, |dq|De Markt van Deinze|dq| in spreuken en gezegden, en |dq|De Kip is dood, Leve de Kip !|dq|. Niettegenstaande het slechte weer gewagen de kranten van 9 april van 20.000 toeschouwers.
4/5
Meer informatie over dit beeld

Hoe het verder verloopt met de stoet :

Vanaf 1965 wordt met medewerking van de Deinse Universitaire Club (DUC) het jaarlijks Bal van Canteclaer ingericht. Tijdens dat jaar wordt ook een |dq|Prinses van Canteclaer|dq| verkozen en wordt de prins aangesteld door één van de stedelijke verenigingen. De stoet van '65 wordt grondig vernieuwd : voor de eerste maal zal de stoet internationale allures krijgen door de deelname van verschillende Nederlandse groepen. In datzelfde jaar neemt de reuzenfamilie uitbreiding : op zaterdag 10 april worden vier nieuwe kiekens ingeschreven in de burgerlijke stand : Kraaiert, Cantaert, Pinte en Sproete. Voor nog meer geschiedenis & informatie over de stoet zie www.stoetvancanteclaer.be
5/5
Meer informatie over dit beeld