Menu toggle

Bij het inventariseren van een reeks documenten in onze archiefruimte enkele maanden geleden, stootten we op een onafgewerkt handschrift. Het bleek om de jeugdherinneringen te gaan van Georges (Geo) Verbrugge. Op de volgende pagina krijgt u meer informatie over dit document.

Verbrugge werd in Gent geboren op 19 december 1896 en is er overleden op 12 februari 1977.

Hij was onderwijzer en in de jaren 1930 en 1940 hoofdinspecteur van het Stedelijk Onderwijs te Gent. Hij was ook lid van het Beschermcomité der Officiële Scholen.

Dat Geo Verbrugge, zoals hij zichzelf noemde, een veelzijdig man was, bleek al uit de verschillende publicaties van zijn hand die een plaats kregen in de collectie van vzw De School van Toen. Hij tekende, fotografeerde en schreef tal van pedagogische werken, kinderboeken (vaak onder het pseudoniem Tanty) en zelfs liedteksten (gelegenheidsteksten).

Hierna staan enkele voorbeelden van deze publicaties. Door op de titel te klikken krijgt u hier meer informatie over: Zedelijke en staatsburgerlijke opvoeding : Handleiding voor de leerkrachten, Nieuwe Spelling ten behoeve van het onderwijzend personeel, Bij en rond de dieren, Polleke en Dolleke, In 't Vraagsteertje, schetsen uit het leven van een bende rare vogels - Tybaert en Lotje, grepen uit het leven van twee huisdieren, Naar het cirkus.

Assenede, mijn geliefd vacantiedorp

Dit onafgewerkte handschrift op 28 losse bladen Steinbach realiseerde Verbrugge tussen 1974 en 1976. Elk blad was gekalligrafeerd en voorzien van een versierde rand in gouache - als in een middeleeuws manuscript. Een object dat een (virtuele) tentoonstelling meer dan waard is.
1/7
Meer informatie over dit beeld

Bestuur van het Beschermcomité der Officiële Scholen

Op dit ‘statieportret’ met leden het Bestuurscomité der Officiële Scholen (B.O.S.) van 26 juni 1932, kijkt Geo Verbrugge (zit derde van links) de fotograaf zelfverzekerd en rustig achteroverleunend in de ogen.
2/7
Meer informatie over dit beeld

Tijdsdocument

Geo Verbrugge (uiterst links) kijkt op deze foto, gemaakt tijdens een uitstap naar Den Haag met o.a. de schepen van Onderwijs Stad Gent D’Asseler, de fotograaf wel iets minder beminnelijk aan…
3/7
Meer informatie over dit beeld

Tekening van Geo Verbrugge

Dat Geo Verbrugge hield van heel fijn tekenwerk en verfwerk met een minuscuul penseeltje of pen, getuigt ook deze kleine tekening in potlood en Chinese inkt.
4/7
Meer informatie over dit beeld

Mijn vredesboek

Dit prijsboek voor kinderen van de Gentse stadsscholen is in 1939 al aan een tweede editie toe… Helaas kon het het oorlogsgeweld in België niet tegenhouden. Geo Verbrugge schreef er de inleiding voor en schreef ook de tekst voor het “Volkenbondlied” dat het boek afsluit. De stijl sluit helemaal aan bij de tekst van ons manuscript.
5/7
Meer informatie over dit beeld

Dirk aan zee

De auteur, Geo Verbrugge, vertelt de vakantiebelevenissen van de kleuter Dirk, die voor het eerst met vakantie mag naar Blankenberge. De auteur maakte ook zelf de foto's. Het boek werd in 1940 speciaal uitgegeven om als prijsboek te worden aangeboden in de stadsscholen van Gent.
6/7
Meer informatie over dit beeld

Bronzen plaquette

Bronzen plaquettes waren in het interbellum vaak een ‘speciaal’ cadeau voor vieringen allerhande. Geo Verbrugge kreeg er een gemaakt door beeldhouwer Honoré Ruyssen, met zijn beeltenis én het logo van de Gentse Vrijmetselaarsloge die hij hielp oprichten. Zo’n cadeau moest de eeuwigheid trotseren en is… nauwelijks te tillen.
7/7
Meer informatie over dit beeld