Menu toggle

Cap badge Queen’s (Royal West Surrey) Regiment

Deze badge droeg Cotton op zijn uniform en maakte duidelijk tot welk regiment hij behoorde. (Collectie Memorial Museum Passchendaele 1917)