Menu toggle

Een inventaris met 321 uitstekend gedocumenteerde en prachtig gefotografeerde objecten van de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare, dat is wat de samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, COMEET Erfgoedcel Meetjesland en een ploeg enthousiaste vrijwilligers heeft opgeleverd. Hiermee kan het kerkbestuur voortaan aan de slag om haar erfgoed goed te bewaren voor de toekomst.

Geïnteresseerd in de collectiestukken uit de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare?

Inventariseren in Knesselare

Bij het opmaken van een inventaris komt heel wat kijken, daarom doen Provincie Oost-Vlaanderen en erfgoedcel Meetjesland een beroep op vrijwilligers uit de streek die zich hiervoor willen inzetten.

Vrijwilligers Knesselare inventariseren

De vrijwilligers Kateleen Declerck, Ludwig De Latter, Myriam De Clercq en Willy Stevens(+) inventariseerden maandenlang de kerk. Met fototoestel, loep en meetlint in de aanslag fotografeerden, maten en beschreven ze alle voorwerpen. Het vierkoppige team leverde uiteindelijk een uitgebreide inventaris af van meer dan 320 voorwerpen. De twee fotografen, Myriam en Ludwig, maakten kwalitatieve foto’s van de kerkobjecten, waarna Kateleen en Willy instonden voor de beschrijving ervan. Dit vergde veel tijd, geduld en opzoekingswerk, maar dankzij hun inzet en enthousiasme konden ze de inventaris vlot afwerken.

Ook elders in de provincie

Niet enkel in Knesselare, ook in andere kerken van Oost-Vlaanderen inventariseren vrijwilligers onze parochiekerken. Sinds 2014 zette de Provincie Oost-Vlaanderen met Erfgoedcel Viersprong – net zoals met Erfgoedcel Meetjesland – een gelijkaardige vrijwilligerswerking op. In 2015 werd samen met Erfgoedcel POLS en Erfgoedcel Land van Dendermonde het startschot gegeven. Begin 2016 volgde dan nog Erfgoedcel Denderland en onlangs lanceerden de Provincie Oost-Vlaanderen en Erfgoedcel Waasland samen een vrijwilligersoproep.

Al sinds 1972 ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen de kerkbesturen bij het opmaken van een kerkinventaris en vanaf 2004 stelt ze hiervoor een digitale databank ter beschikking. Op die manier daalt het aantal kerken zonder geactualiseerde inventaris en brengen we het vaak kwetsbare religieuze erfgoed opnieuw onder de aandacht.