Menu toggle

Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, kortweg het RAM, biedt een overzicht van de Gallo-Romeinse bewoning aan de Vlaamse kustvlakte en van het Romeinse kamp van Oudenburg in het bijzonder. Je maakt kennis met een aantal thema's zoals de komst van de Romeinen, de laat-Romeinse kustverdediging tegen de invallende Germanen, de bouw van de diverse castella van Oudenburg, de aanwezigheid van vrouwen en kinderen binnenin het kamp en het begrafenisritueel.

De collectie is vooral afkomstig van de archeologische opgravingen van de castella en van de grafvelden net buiten de stad.  Het gaat onder meer om munten, mantelspelden, kunstig versierde gordelgespen, wapens en uitrusting, glas en amforen. En vanaf nu staat een deel van de collectie ook online op Erfgoedinzicht! Hier vinden jullie een bloemlezing:

‘Drakengesp’

Onderdeel van riembeslag gevonden in het graf van een 40 tot 50-jarige militair. De plaat is versierd met gestileerde bladmotieven en voluten, uitgevoerd in kerfsnedetechniek. In de gesp zelf zijn gestileerde dierenkoppen ingewerkt. De kerfsnedetechniek en de versiering met dierenkoppen zijn typisch voor de gordelgarnituur van de Laat-Romeinse tijd. De dierenkoppen met de versierde ‘staart’ van de beugel, doen zeer sterk denken aan de draco of draak, een bepaald type van laat-Romeinse standaard. De kop van deze standaard had de vorm van een gapende drakenkop. Aan deze kop werd een lang stuk gekleurd textiel bevestigd dat als windzak functioneerde en een hels gehuil op het slagveld produceerde.
1/7
Meer informatie over dit beeld

Vergulde bronzen kruisboogfibula

Eén van de talrijke kruisboogfibulae opgegraven door Professor Jozef Mertens in het Laat-Romeinse grafveld. Een fibula diende om de mantel aan de schouder te bevestigen, maar was al evenzeer een siervoorwerp. In de laatste fase van de Romeinse tijd was de kruisboogfibula bovendien een officieel onderscheidingsteken. De naam ‘kruisboogfibula’ verwijst naar de vorm van de mantelspeld. Het is een mooi staaltje van smeedwerk en draagt ook nog sporen van het verguldsel. Dit exemplaar moet behoorlijk kostbaar zijn geweest en behoorde ongetwijfeld toe aan een officier. Het werd gevonden op de rechterschouder van een individu dat rond de 30 jaar werd geschat.
2/7
Meer informatie over dit beeld

Een beker met een 'stoute' tekst

Hoge beker in aardewerk uit Trier. De wand is bedekt met een zwarte matte deklaag, aangebracht door indompeling in een vloeibare kleipap. De beker werd gebruikt voor het drinken van wijn, veelal aangelengd met water. Met een hoogte van 29,3 cm is deze drinkbeker bijzonder groot – een doorsnee drinkbeker mat tussen de 10 en 17 cm. Daarom was deze beker, waarin ongeveer 1,25 l kon, niet bedoeld voor individueel gebruik maar om er in groep uit te drinken. Op de buikwand staat met witte verf het opschrift DISCEME geschreven, wat zoveel betekent als ‘leer mij kennen!’ Veel van de motto’s op de Trierse bekers hadden een erotische connotatie, zo ook deze. De tekst DISCEME verwijst immers niet enkel naar drinken, maar ook naar kussen of zelfs seks.
3/7
Meer informatie over dit beeld

Halssnoer met bulla

Dit halssnoer werd aangetroffen in een graf van een meisje van 13 jaar of jonger. De ketting bestaat uit groene en blauwe zeshoekige-cilindrische en kubusvormige glaspastakralen, een amethist, een verguld kraaltje en, in het midden van het halssnoer, een bulla van goudblad. De bulla is een geluksbrenger die jonge kinderen bij hun geboorte kregen. Het bevatte een amulet tegen de kwade geesten. Meisjes droegen hun bulla tot aan de vooravond van hun huwelijk. Op dat moment werd hun geluksbrenger, samen met andere spullen uit hun jeugd, zoals kinderspeelgoed, opzij gelegd.
4/7
Meer informatie over dit beeld

Munt van Keizer Constans

Constans was de derde en jongste zoon van de illustere Constantijn de Grote. Hij regeerde als medekeizer van Constantijn II en Constantius II over het Romeinse Rijk in de jaren 337-350. Op de voorzijde van de munt is hij afgebeeld met een wereldbol in de hand. Op de keerzijde zien we de verpersoonlijking van de deugd (Virtus) die een barbaar uit een hut sleurt. Dit type is kenmerkend voor de muntslag van de keizers Constans en Constantius II en verwijst naar de campagnes tegen de Franken.
5/7
Meer informatie over dit beeld

Armband uit git

Git is een diepzwart mineraal van de familie van de gefossiliseerde plantenresten, waartoe ook steenkool en aardolie behoort. Het werd in de Laat-Romeinse tijd in de regio van Yorkshire ontgonnen en bewerkt. Door polijsting wordt de mooie glans bekomen. Objecten in git werden in de Romeinse tijd vooral in graven van vrouwen meegegeven. Vermoedelijk werd aan dit materiaal een bepaalde religieuze of magische betekenis toegekend. Dit exemplaar, aangetroffen met een tweede exemplaar in git en een bronzen armband, is afkomstig uit een vrouwengraf.
6/7
Meer informatie over dit beeld

Fles met dolfijnhandvatten

Glazen fles in bleekgroen, min of meer doorschijnend glas. De handvatten hebben de vorm van gestileerde dolfijnen. Dit type fles staat gekend als ‘dolfijnfles’. Deze in het Rijnland vervaardigde flessen kwamen in de mode in de loop van de tweede of het begin van de derde eeuw en bleven in productie tot na 300. Terwijl de handvatten van vroege exemplaren nog op dolfijnen gelijken, zijn die van vierde-eeuwse exemplaren, zoals dit voorbeeld, nauwelijks nog als dusdanig te herkennen.
7/7
Meer informatie over dit beeld