Menu toggle

De orthodoxe parochie van Brugge werd opgericht in 1995, 10 jaar na de officiële erkenning van de Orthodoxe Eredienst, onder de bescherming van de Heiligen Konstantijn en Helena. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België binnen de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel. De orthodoxe gemeenschap in Brugge fungeert als ontmoetingsplaats voor alle orthodoxe christenen van de regio: Grieken, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen en Belgen.

Tot 2007 gebruikte de orthodoxe gemeenschap de kleine benedenruimte van het passantenhuis, de voormalige conciërgerie van de Sint-Jooskapel. Eind 2007 nam de orthodoxe parochie van Brugge haar intrek in de vroegere Sint-Jooskapel. Erfgoedcel Brugge begeleidde in 2015, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, vrijwilligers bij de inventarisatie van de erfgoedcollectie van de orthodoxe kerk. Het resultaat daarvan kan je bewonderen op erfgoedinzicht.be. Op die manier is de collectie van de Orthodoxe Kerk HH. Konstantijn en Helena in Brugge de eerste orthodoxe collectie in Vlaanderen die online raadpleegbaar is. 

Iconostase

Typisch voor een orthodoxe kerk is de Iconostase of iconenwand, die het heilige der heiligen scheidt van het schip van de kerk. De Iconostase is letterlijk het symbool van de scheiding tussen de goddelijke en menselijke wereld. Als de ingang open gaat, worden deze twee werelden verenigd. De panelen van de Koninklijke Poort, de deur in het midden van de Iconostase, leiden zo naar het Heiligdom of koor van de Brugse orthodoxe kerk. De Iconostase werd in Griekenland vervaardigd uit lindehout. De iconen zijn geschilderd in Brugge. Een deel van de koorstoelen is door leerlingen van het VTI in Diksmuide gemaakt. Voor de fresco’s kwam een kunstenaar uit Moskou een jaar naar Brugge.
1/8
Meer informatie over dit beeld

Porfyrios

Recent icoon van de heilige Porfyrios. Eigen aan een orthodox kerkgebouw is de aanwezigheid van vele iconen of fresco's. Via de icoon maken God en de heiligen hun bestaan en aanwezigheid kenbaar. Daarom bewierookt de priester de iconen en vervolgens de aanwezige gelovigen. Zij zijn immers ook iconen, want ze zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
2/8
Meer informatie over dit beeld

Moeder Gods met Kind

Icoon van de Moeder Gods met Kind, vervat in een zilveren en deels vergulde plaat. Voor de orthodoxe gemeenschap is de icoon een heilig voorwerp dat integraal deel uitmaakt van de eredienst.
3/8
Meer informatie over dit beeld

Troon voor de aartsbisschop

Deze troon voor de aartsbisschop is bekroond met een geschilderde voorstelling van Christus Pantocrator. De Pantocrator (Grieks voor Albeheerser) is een afbeelding van Christus in zijn hoedanigheid van Hij die alles geschapen heeft en over het universum heerst. Het is de belangrijkste icoon in de orthodoxe iconografie.
4/8
Meer informatie over dit beeld

Evangelieboek

Evangelieboek met zilveren, deels verguld omhulsel waarop centraal Christus aan het kruis is afgebeeld. Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat 'goede (of blijde) boodschap' betekent. Het evangelieboek bevat de volledige tekst van de vier evangeliën.
5/8
Meer informatie over dit beeld

Dikirion

Kandelaar met twee kaarsen, die verwijzen naar de duale aard van Jezus. Hij was zowel goddelijk als menselijk. De bisschop gebruikt deze kandelaar om de gelovigen te zegenen.
6/8
Meer informatie over dit beeld

Bewaardoos

Versierde bewaardoos met miniatuurkelk en-lepel. Deze doos neemt de priester mee naar (ernstig) zieken of stervenden om ze het sacrament van de zieken te geven.
7/8
Meer informatie over dit beeld

Zilveren borstkruis

Versierd zilveren borstkruis als raamwerk voor een houten gekruisigde Christus. In de Orthodoxe Kerk bestaat de rang van aartspriester, ook protopresbyter genoemd, als eretitel voor de gehuwde priester. Door het dragen van een borstkruis onderscheiden ze zich van de andere priesters.
8/8
Meer informatie over dit beeld