Menu toggle

Twee missionarissen en een Pater van Scheut, onderweg naar Berghe-Sainte-Marie, ontmoeten een districtscommissaris (1896)

Naast onderwijs, gezondheids-en welzijnszorg was missionering één van de hoofdactiviteiten voor de Zusters van Liefde.

Zr. Hildebrande Lebon en zr. Alba Handekijn met pater Jozef Van Damme in 1896 op weg naar Berghe Sainte-Marie in Kasaï (Congo). Onderweg ontmoeten ze een districtscommissaris. Een vergroting van deze foto wordt tentoongesteld in de pandgang van het klooster van de ZLJM in de Molenaarsstraat, Gent.

Een stukje uit een reisverhaal van een zuster die in 1893 dezelfde voettocht maakte: “26 september… Al met eens staan wij aan eene rivier. Daar kunnen ze ons toch niet over dragen. 't Is een vrij breede stroom op die plaats, en diep. Er is slechts één enkele boomstam over geplaatst. Dra had Zuster Hygine een besluit genomen: ze stelde zich met hare twee beenen op het boompje en wilde zoo op zijn juffrouwtjes erover wippen, doch in 't midden gekomen zijnde, haperen hare rokken aan 3 nagels die in den boom staken. Zie ze mij daar zitten, noch vooder noch nader kunnend. Ik was haar op dat boomstamtje reeds eenige wippen gevolgd, doch als ik hare gepijndheid zag, kroop ik rasjes terug. Ze deed haar uiterste best om er toch af te geraken zoo ze erop gekomen was. Eindelijk lukte het. Domooren dat we zijn! Een eindje verder was het stroompje zoo smal dat wij er met behulp van een stok en van Père De Deken zijnen arm er gave en gezond overkwamen, zonder bad. Zuster Godelieve, die nog niet rap te been was, zat zoo beteuterd op den rug van eene neger om er over gedragen te worden, dat we schier tranen gelachen hebben.” (Collectie Erfgoedhuis | Zusters van Liefde JM)